Medfødt immunsvikt Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../medfødt-immunsvikt
  /
  Bakgrunn Medfødt immunsvikt (Primary immunodeficiency, PID) er en heterogen gruppe av sjeldne sykdommer som hovedsaklig kjennetegnes ved infeksjoner og økt ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../vaksiner-og-immunprofylakse
  /
  ... svekket vaksine Nei Nei Ja (indik.gr.I) Medfødt immunsvikt Influensa Pneumokokksykdom* Varicella oftest kontraindisert OBS Se nedenfor ... vaksineviruset. Derfor er vaksinen oftest kontraindisert ved immunsuppresjon/medfødt immunsvikt. Ved indikasjon for vaksinasjon anbefales to doser med ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../infeksjoner-hos-immunsupprimerte
  /
  ... immunsuppresiv behandling (ciklosporin, tacrolimus, infliksmab, etanaercept, azatioprin etc.), medfødt immunsvikt, autoimmun sykdom, aspleni, HIV, leversvikt eller nefrotisk syndrom. ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../lymfadenitt-og-lymfadenopati
  /
  ... forløp: Start med immunglobuliner, se for øvrig kap. Medfødt immunsvikt Histologisk diagnostikk: Ved mistanke om malignitet eller behov ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../akutt-bronkiolitt
  /
  ... respiratoriske komplikasjoner Kronisk lungesykdom (bronkopulmonal dysplasi, cystisk fibrose). Immunsvikt. Medfødt hjertesykdom med betydelig shunt. Alvorlig nevrologisk sykdom. «Syndrombarn» ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...eni-severe-congenital-neutropenia
  /
  ICD-10: D70 Insidens 1:1.000.000 Bakgrunn Medfødt nøytropeni pga modningsstopp i myelopoiesen på promyelocytt/myelocytt stadiet. Den vanligste årsaken ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...bell-6.defects-in-innate-immunity
  /
  Tabell 6. Defects in innate immunity
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../vaksinasjon-immunisering
  /
  ... er særlig viktige å gi ved en del immunsvikt tilstander. Ved defekter i det innate immunsystemet Pasienter med komplement- og fagocyttdefekter samt mukocutan ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...phagocyte-number-function-or-both
  /
  Tabell 5. Congenital defects of phagocyte number, function, or both
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../kronisk-granulomatos-sykdom-cgd
  /
  ICD-10: D71 Insidens 1 : 250 000 Bakgrunn Medfødt defekt i fagocyterende cellers evne til å danne oksygenradikaler grunnet mutasjoner i gen som koder for ...
forrige · 1 · 2 · neste