Narkolepsi Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://oslo-universitetssykehus.no/..._retninglinjer_voksne_web.pdf
  /
  ... 2013 Nasjonalt Kompetansesenter for ADHD Tourettes syndrom og narkolepsi Psykisk helse Psykisk helse
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://oslo-universitetssykehus.no/...iell-og-publikasjoner-fra-rkt
  /
  Autismespektrumlidelser Utviklingsforstyrrelser Barn og unge Psykisk helse 2013 Oslo Universitetssykehus Psykisk helse Psykisk helse ... Tics og Tourettes ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../1.9-hla-typing
  /
  ... rundt 30 % av normalbefolkningen, men hos "alle" med narkolepsi. Fravær av denne vevstypen vil således nær utelukke diagnosen narkolepsi, mens et positivt funn ikke har noen diagnostisk ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../vaksinasjonskomplikasjon
  /
  ... vaksinering. Eksempler er autoimmune sykdommer, multippel sklerose (MS), narkolepsi og myalgisk encefalopati (ME), og mer nylig postural ... årsakssammenheng. Med svært få unntak (som for eksempel narkolepsi etter pandemivaksinen) har konklusjonen vært at det ikke ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.guideline.gov/content.aspx?id=34901
  /
  EFNS guidelines on management of narcolepsy Søvnforstyrrelser 2011 European Federation of Neurological Societies - Medical Specialty Society National Guideline Clearinghouse Psykisk helse Psykisk helse
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/_attachment/28779
  /
  ... Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi, etter avtale med forfatteren Eriv A. Storch. Kartleggingsskjema/ ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../pediatri/nevrologi/eeg
  /
  ... anfall, synkope, nattskrekk, gastroøsofagal refluks, komplisert migrene og narkolepsi (7). Uavklart reduksjon i bevissthet eller koma: EEG ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../utviklingsforstyrrelser-autisme
  /
  ... regional-kompetansetjeneste-for-autisme-adhd-tourettes-syndrom-og-narkolepsi-helse-sor-ost/Documents/Regional_retningslinje_utredning_ASF. ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nevrologi/tourettes-syndrom
  /
  ... Gerd (red.) (2009): AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi - en grunnbok, 2. utgave, Fagbokforlaget.
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../psykotiske-lidelser
  /
  ... psykose, temporallapsepilepsi, migrene, hodeskade, abscesser, slag, MS, tumores, narkolepsi, Landau-Kleffner syndrom) Encefalitter (eks. HSV, CMV, VZV, ...
forrige · 1 · 2 · neste