Narkolepsi Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/.../psykisk-helse/sovnvansker-folkehelserapporten
  /
  ... med uønskede fysiske hendelser eller opplevelser under søvnen. Narkolepsi er en sjelden søvnforstyrrelse karakterisert ved økt søvnighet ... 2011). Dette samsvarer med internasjonale funn (Young, 1993). Narkolepsi: Narkolepsi er en svært sjelden sykdom med en ...
 2. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/sv/influensa/influensapandemier
  /
  ... Oppdatert 11.02.2015 Nyheter og rapporter Forskningsfunn Narkolepsi etter svineinfluensapandemien Ny studie bekrefter at risikoen for narkolepsi var økt etter vaksinasjon med Pandemrix. Den antyder ...
 3. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/en/overview/news2
  /
  ... 04.2017 Updated 10.04.2017 Research findings Narcolepsy after swine influenza pandemic A study confirms that the risk of narcolepsy increased after vaccination with Pandemrix during the influenza ...
 4. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/...iste-for-nasjonalt-vaksinasjonsregister-sysvak
  /
  ... M. D. (2014). Pandemic influenza A H1N1 vaccines and narcolepsy: Vaccine safety surveillance in action. The Lancet Infectious ... E., Kamaleri, Y., & Storsaeter, J. (2013). Incidence of narcolepsy in Norwegian children and adolescents after vaccination against ...
 5. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/...r-meldingssystem-for-smittsomme-sykdommer-msis
  /
  ... N, Ghaderi S, Stoltenberg C, Magnus P, et al. Narcolepsy and hypersomnia in Norwegian children and young adults ...