Neutropeni Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
  1. nokc-forgiftninger-helse-collection
    -
    https://www.helsebiblioteket.no/...ldoseringer-ved-lavdosebehandling
    /
    ... er utilstrekkelig hydrert. Benmarg/blod Myelosuppresjon med leukopeni, neutropeni, anemi, trombocytopeni og pancytopeni. Immunsvikt, blødninger og sepsis. ...