Neutropeni Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=5472
  /
  ... med multippel sklerose (MS) som har tendens til neutropeni. Pasienten ble behandlet med Betaferon (interferon beta-1b) ... Aubagio (teriflunomid) og Tecfidera (dimetylfumarat), men pasienten utviklet neutropeni ved begge behandlingene. Ved gjennomgang av journalen ser ...
 2. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=3741
  /
  ... lavt antall hvite) være både lymfopeni og/eller neutropeni. Imidlertid så angis det også her at nesten alle pasienter med lavt antall hvite har neutropeni, da antallet nøytrofile er så mye større enn ...
 3. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=6882
  /
  ... escitalopram (Cipralex) eller ranitidin (Zantac) er assosiert med neutropeni. Pasienten har brukt levodopa/benserazid i mange år, ... via Helsebiblioteket, har en oppdatert oversikt over legemiddelindusert neutropeni og agranulocytose og link til oversikten ble formidlet ...
 4. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=12326
  /
  ... kabergolin (Dostinex). Pasienten har over år utviklet leukopeni (neutropeni). Det er ikke beskrevet beinmargspåvirkning som bivirkning i ... Vi finner imidlertid en kasusrapport som beskriver tilbakevendende neutropeni hos en 38 år gammel kvinne etter bruk ...
 5. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=1238
  /
  ... SVARDe fleste penicilliner og cefalosporiner er assosiert med neutropeni, og denne bivirkningen omtales i eldre litteratur (1,2). Tilgjengelige data tyder på at neutropeni som bivirkning av betalaktamantibiotika har et tids- og ...
 6. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=4661
  /
  ... til metronidazol er først og fremst leukopeni og neutropeni (5). I preparatomtale er forbigående leukopeni omtalt som ... om hemolytisk-uremisk syndrom hos seks barn (1). Neutropeni oppgis å være sett hos 2-4 % av ...
 7. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=3505
  /
  ... neutropeniSPØRSMÅLEr det tenkelig at en pasient med tidligere neutropeni, indusert av Seroquel (kvetiapin), kan få dette ved ... Abilify (aripiprazol) også? Spørsmålsstiller ser i Felleskatalogteksten at neutropeni ikke skal forekomme med aripiprazol, men ønsker likevel ...
 8. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=2&S=1251
  /
  ... vist å skyldes rifabutin er trombocytopeni, leukopeni og neutropeni. Eosinofili er sett hos noen pasienter under behandling ... studier er det rapportert tilfeller av leukopeni og neutropeni, men sammenheng med behandlingen er ikke fastslått. Vi ...
 9. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=3368
  /
  ... uendret i urinen, gjennomgår ubetydelig metabolisme hos mennesker ( Neutropeni er oppført som en sjelden bivirkning av pregabalin ( ... at gabapentin er årsak til et tilfelle av neutropeni hos en pasient med adenocarcinom. I denne diskusjonen ...
 10. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=1&S=4184
  /
  ... der en pasient to ganger fikk etanercept indusert neutropeni, og der infliximab også ga neutropeni (2). Imidlertid presenterer Pathare og medarbeidere to kasuistikker ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · neste · siste