Neutropeni Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/Bryst?lg=print
  /
  ... effekten av aromatasehemmer på ben falle bort. Kjemoterapi Neutropeni Ved cytostatikabehandling er neutropeni den vanligste dosebegrensende årsak. G-CSF kan effektivt ...
 2. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/...juvant-behandling-bryst?lg=procedure&chapter=3
  /
  ... effekten av aromatasehemmer på ben falle bort. Kjemoterapi Neutropeni Ved cytostatikabehandling er neutropeni den vanligste dosebegrensende årsak. G-CSF kan effektivt ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../bivirkninger
  /
  ... med tillegg av G-CSF. Ved forutgående febril neutropeni-episode, gis G-CSF ved de påfølgende kurer ( ... pasienten vurderes på nytt etter 1-3 dager. Neutropeni Sett under ett, taler dagens kunnskap for at ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../infeksjonssykdommer/sepsis
  /
  ... eller spesiell resistensproblematikk (enkelte enterobakter, pseudomonas, ESBL) eller neutropeni. Er dialyserbart. Imipenem (Tienam). Like bredspektret, men NB! ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...-rituximab-anti-cd-20-antistoffer
  /
  ... relativt hyppig utvikling av en såkalt ”late onset neutropeni” (LON). Dette er erfaringsmessig en relativt benign og ... feber behandles på vanlig måte, evt som febril neutropeni ved neutrofile < 0,5 Ved gjentatt infeksjon og ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../infeksjoner-hos-immunsupprimerte
  /
  ... nøytropeni. Basala riktlinjer før initial handlagging ved cytostatikaorsakad neutropeni. http://www.blf.net/onko/page16/files/Febril% ... 20v%20120201.pdf Stabell N, et al. Febrile neutropenia in children: a restrospective Norwegian multicentre study of ...
 7. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=5472
  /
  ... med multippel sklerose (MS) som har tendens til neutropeni. Pasienten ble behandlet med Betaferon (interferon beta-1b) ... Aubagio (teriflunomid) og Tecfidera (dimetylfumarat), men pasienten utviklet neutropeni ved begge behandlingene. Ved gjennomgang av journalen ser ...
 8. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/GYN/Diagnoser/Adnex?lg=print
  /
  ... De hyppigste bivirkningene inkluderer anemi, kvalme, fatique og neutropeni. Siden er det publisert en studie på en annen PARP ... kan det gis G-CSF profylakse. Trombocytopeni uten neutropeni, reduseres karboplatindosen til AUC=4 i følgende sykluser. ...
 9. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=3741
  /
  ... lavt antall hvite) være både lymfopeni og/eller neutropeni. Imidlertid så angis det også her at nesten alle pasienter med lavt antall hvite har neutropeni, da antallet nøytrofile er så mye større enn ...
 10. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/GYN/Diagnoser/Livmorhals?lg=print
  /
  ... dosetaksel, paklitaksel) kan det være økt risiko for febril neutropeni. I tilfelle av febril neutropeni må cytostatikadosen reduseres i de etterfølgende syklusene. Samtidig ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · neste · siste