Neutropeni Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/Bryst?lg=print
  /
  ... effekten av aromatasehemmer på ben falle bort. Kjemoterapi Neutropeni Ved cytostatikabehandling er neutropeni den vanligste dosebegrensende årsak. G-CSF kan effektivt ...
 2. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/...juvant-behandling-bryst?lg=procedure&chapter=3
  /
  ... effekten av aromatasehemmer på ben falle bort. Kjemoterapi Neutropeni Ved cytostatikabehandling er neutropeni den vanligste dosebegrensende årsak. G-CSF kan effektivt ...
 3. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/GYN/Diagnoser/Adnex?lg=print
  /
  ... De hyppigste bivirkningene inkluderer anemi, kvalme, fatique og neutropeni. Siden er det publisert en studie på en annen PARP ... kan det gis G-CSF profylakse. Trombocytopeni uten neutropeni, reduseres karboplatindosen til AUC=4 i følgende sykluser. ...
 4. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/GYN/Diagnoser/Livmorhals?lg=print
  /
  ... dosetaksel, paklitaksel) kan det være økt risiko for febril neutropeni. I tilfelle av febril neutropeni må cytostatikadosen reduseres i de etterfølgende syklusene. Samtidig ...
 5. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/GYN/Diagnoser/Skjede?lg=print
  /
  ... dosetaksel, paklitaksel) kan det være økt risiko for febril neutropeni. I tilfelle av febril neutropeni må cytostatikadosen reduseres i de etterfølgende syklusene. Samtidig ...
 6. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/GYN/Diagnoser/Trofoblastsykdom?lg=print
  /
  ... dosetaksel, paklitaksel) kan det være økt risiko for febril neutropeni. I tilfelle av febril neutropeni må cytostatikadosen reduseres i de etterfølgende syklusene. Samtidig ...
 7. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/GYN/Diagnoser/Ytre-kjonnsorganer?lg=print
  /
  ... dosetaksel, paklitaksel) kan det være økt risiko for febril neutropeni. I tilfelle av febril neutropeni må cytostatikadosen reduseres i de etterfølgende syklusene. Samtidig ...
 8. Oncolex.no
  -
  backend.oncolex.no/Bukspyttkjertel?lg=print
  /
  ... feber som ikke responderer på antibiotikabehandling, ved uttalt neutropeni (granulocytter < 0.5 x 109 /L i mer enn 1 uke) ... feber som ikke responderer hurtig på antibiotikabehandling. Langvarig neutropeni. Mål Opprettholde behandlingsintensiteten. Forberedelser God informasjon til pasienten. ...
 9. Oncolex.no
  -
  backend.oncolex.no/Galle?lg=print
  /
  ... feber som ikke responderer på antibiotikabehandling, ved uttalt neutropeni (granulocytter < 0.5 x 109 /L i mer enn 1 uke) ... feber som ikke responderer hurtig på antibiotikabehandling. Langvarig neutropeni. Mål Opprettholde behandlingsintensiteten. Forberedelser God informasjon til pasienten. ...
 10. Oncolex.no
  -
  backend.oncolex.no/Magesekk?lg=print
  /
  ... feber som ikke responderer på antibiotikabehandling, ved uttalt neutropeni (granulocytter < 0.5 x 109 /L i mer enn 1 uke) ... feber som ikke responderer hurtig på antibiotikabehandling. Langvarig neutropeni. Mål Opprettholde behandlingsintensiteten. Forberedelser God informasjon til pasienten. ...
forrige · 1 · 2 · neste