Nevrodegenerative or neurodegenerative or nevrodegenerativ Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nevromuskulære-sykdommer
  /
  ... av perifere nerver kan også sees ved generaliserte nevrodegenerative sykdommer som infantil nevroaksonal dystrofi, metakromatisk leukodystrofi, Krabbe ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nevrologi/nevrodegenerative-sykd
  /
  Bakgrunn Med nevrodegenerasjon (ND) menes tap av celler i sentralnervesystemet (hjernen eller ryggmargen) eller perifere nerver. Degenerasjonen kan være ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../langerhanscellehistiocytose
  /
  ... ved skjelett-LCH lokalisert i skallebasis eller ansiktsskjelett. Nevrodegenerativ LCH – dette er en tilstand som rammer noen ... blitt klart at enkelte pasienter kan få en nevrodegenerativ tilstand forårsaket av LCH. Denne tilstanden er lite ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../vaksinasjonskomplikasjon
  /
  ... Hypotyreose Metabolske sykdommer Genetiske analyser Epilepsi Nevromuskulære sykdommer Nevrodegenerative sykdommer Cerebral parese Psykomotorisk utviklingshemming Utviklingsforstyrrelser eller autismespekterforstyrrelser ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...gmentosa-og-choroidale-dystrofier
  /
  ... malabsorbsjon). Neuronal ceroid lipofuscinosis: RP i kombinasjon med nevrodegenerative sykdom, debuterer i barnealder. Ciliopatier som gir RP ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../særskilte-pasientgrupper/eldre
  /
  ... om andre alderspsykiatriske tilstandar. Dette gjeld spesielt dei nevrodegenerative lidingane. Førekomsten av kognitiv svikt er høgare hjå ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../hydrocefalus-og-shuntsvikt
  /
  ... årsaker til stort hode som f.eks., noen nevrodegenerative tilstander, Sotos syndrom eller genetisk betinget normalvariant. Behandling ...