Nevrodegenerative or neurodegenerative or nevrodegenerativ Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/ebixa-lundbeck-548220
  /
  ... kompetitiv NMDA-reseptorantagonist med moderat affinitet. Virkningsmekanisme: Ved nevrodegenerativ demens er det i økende grad bevis for at svikt ...
 2. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/zavesca-actelion-565618
  /
  ... svært sjelden, utelukkende progressiv og til slutt fatal nevrodegenerativ lidelse, kjennetegnet ved nedsatt intracellular lipidtransport. De ...
 3. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/m/medisin/ebixa-lundbeck-548220
  /
  ... kompetitiv NMDA-reseptorantagonist med moderat affinitet. Virkningsmekanisme: Ved nevrodegenerativ demens er det i økende grad bevis for at svikt ...