Nevromuskulære sykdommer Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=2672
  /
  ... man bør være forsiktig hos pasienter med kjente nevromuskulære sykdommer. Hva innebærer dette? SVARI følge den godkjente preparatomtalen ... legemidlet brukes med stor forsiktighet hos pasienter med nevromuskulære sykdommer som Parkinsons sykdom eller andre tilstander som karakteriseres ...
 2. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/d/medisin/neurobloc-eisai-ltd-561919
  /
  ... Terapeutiske doser kan gi kraftig muskelsvekkelse. Pasienter med nevromuskulære lidelser kan ha økt risiko for klinisk signifikante effekter, inkl. ... oppstå etter behandling med botulinumtoksin type A/B. Underliggende nevromuskulære lidelser, inkl. svelgevansker, gir økt risiko for dette. Brukes under ...
 3. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pil-fludara-genzyme-559182
  /
  ... unormale tanker, forvirring, endret bevissthet), og noen ganger nevromuskulære sykdommer som viser seg som muskelsvakhet i armer og ... tanker, forvirring, endret bevissthet), og av og til nevromuskulære sykdommer som viser seg som muskelsvakhet i armer og ...
 4. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pil-fludara-2care4-615132
  /
  ... unormale tanker, forvirring, endret bevissthet), og noen ganger nevromuskulære sykdommer som viser seg som muskelsvakhet i armer og ... tanker, forvirring, endret bevissthet), og av og til nevromuskulære sykdommer som viser seg som muskelsvakhet i armer og ...
 5. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=5379
  /
  ... sjeldent. Statiner har også vært assosiert med ulike nevromuskulære sykdommer, som polyomyositt, dermatomyositt og nekrotiserende myopati, og kan ... etter seponering, og 93 % etter seks måneder. Enkelte nevromuskulære sykdommer kan vedvare til tross for seponering av statinet ( ...
 6. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/tobi-novartis-564682
  /
  ... ved kjente eller mistenkte renale, auditive, vestibulære eller nevromuskulære sykdommer eller ved alvorlig, akutt hemoptyse. Serumkonsentrasjon av tobramycin ...
 7. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=5299
  /
  ... kaliumsalter. Kan forverre muskelsvakhet, brukes med forsiktighet ved nevromuskulære lidelser, f.eks. myasthenia gravis, parkinsonisme eller spedbarnsbotulisme. Micromedex: ...
 8. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/vistabel-allergan-565248
  /
  ... reaksjoner bør derfor være tilgjengelige. Pasienter med udiagnostiserte nevromuskulære lidelser kan ha økt risiko for klinisk signifikante systemiske effekter, ...
 9. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/myozyme-genzyme-561727
  /
  ... med Pompes sykdom eller andre arvelige metabolske eller nevromuskulære sykdommer. Anbefalt dosering er 20 mg/kg kroppsvekt gitt ...
 10. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...on-aspen-pharma-trading-ltd-561601
  /
  ... økt sensitivitet forventes ved myasthenia gravis , andre former for nevromuskulære sykdommer og kakeksi. Alvorlige syre-base- eller elektrolyttforstyrrelse kan ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · neste · siste