Nevromuskulære sykdommer Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/nevromuskulaere-sykdommer
  /
  Nevromuskulære sykdommer (muskelsykdommer) er en samlebetegnelse på en rekke sykdommer som ramme r kroppens motoriske enheter . En motorisk ... utløper, og de muskelfibrene nervecellen forsyner med impulser . Nevromuskulære sykdommer kan således påvirke nervecellene i ryggmargen (forhornsceller), nervetrådene ...
 2. Frambu
  -
  www.frambu.no/diagnoser
  /
  ... Kongenitt nevronal ceroid lipofuscinose DM2 Emery-Dreifuss muskeldystrofi Nevromuskulære sykdommer Kallmanns syndrom Cerebral ALD Smith-Lemli-Optiz' syndrom ...
 3. Frambu
  -
  www.frambu.no
  /
  ... Kongenitt nevronal ceroid lipofuscinose DM2 Emery-Dreifuss muskeldystrofi Nevromuskulære sykdommer Kallmanns syndrom Cerebral ALD Smith-Lemli-Optiz' syndrom ...
 4. Frambu
  -
  www.frambu.no/muskeldystrofi-medfodt
  /
  Muskeldystrofier er en gruppe medfødte nevromuskulære sykdommer, der som felles trekk har strukturforandringer av musklene, slik det best kan ses i mikroskop. CMD viser seg ved slapphet (hypotoni) ...
 5. Frambu
  -
  www.frambu.no/spinal-muskelatrofi
  /
  Spinal muskelatrofi (SMA) er en arvelig, nevrologisk sykdom med svakhet av ... alvorlighetsgrader. I beskrivelsen under har ...