Nevromuskulære sykdommer Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nevromuskulære-sykdommer
  /
  Bakgrunn Nevromuskulære sykdommer rammer den motoriske enheten, d.v.s. forhornceller, nerverøtter, perifere motoriske og sensoriske nerver, nevromuskulær overgang eller ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ing-ved-genetiske-muskelsykdommer
  /
  Bakgrunn Genetisk betingete nevromuskulære sykdommer har gått fra å være klinisk diagnostiserte primære muskelsykdommer med varierende hjerteaffeksjon til å være en sykdomsgruppe med betydelig ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../gastroøsofageal-refluks
  /
  ... konservativt sees hyppigere hos de med nevrologiske og nevromuskulære sykdommer og medfødte misdannelser i gastrointestinal traktus (f eks ... komplikasjoner relatert til GØRS. Barn med nevrologiske og nevromuskulære sykdommer, samt barn med medfødte misdannelser i øvre gastrointestinaltraktus ( ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../observasjonsstue-lungeavdelingen
  /
  ... akutte respirasjonsproblemer hos pasienter med kroniske lungesykdommer eller nevromuskulære sykdommer. Vurder fortløpende behov for intensivbehandling utfra vedtatt behandlingsnivå. ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../9-nevrologi/9.9-floppy-infant
  /
  ... på is) Metabolske undersøkelser (se eget avsnitt) Enkelte nevromuskulære sykdommer med debut i nyfødt/spedbarnperioden Spinal muskelatrofi (SMA) ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../1.3-muskelbiopsi-og-hudbiopsi
  /
  ... dager. Muskelregisteret Alle pasienter med arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer bør tilbys registrering i det nasjonale muskelregisteret. (https:// ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../13.3-gastroøsofageal
  /
  ... UVI, gastrointestinal obstruksjon, fødemiddelintoleranse, metabolske sykdommer, nevrologiske og nevromuskulære sykdommer. Behandling/oppfølging (se også figur under) 1.Ved ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../vaksinasjonskomplikasjon
  /
  ... aktuelle kapitler: Hypotyreose Metabolske sykdommer Genetiske analyser Epilepsi Nevromuskulære sykdommer Nevrodegenerative sykdommer Cerebral parese Psykomotorisk utviklingshemming Utviklingsforstyrrelser eller ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  nevro.legehandboka.no
  /
  ... sykdommer Epilepsi Hodepine Indremedisinske tilstander og nevrologi Infeksjoner Nevromuskulære sykdommer Nevroonkologi Svimmelhet Søvnsykdommer Søvnforstyrrelser Epilepsi Demens Infeksjon Cerebrovaskulær ...
forrige · 1 · 2 · 3 · neste