Nevromuskulære sykdommer Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=2672
  /
  ... man bør være forsiktig hos pasienter med kjente nevromuskulære sykdommer. Hva innebærer dette? SVARI følge den godkjente preparatomtalen ... legemidlet brukes med stor forsiktighet hos pasienter med nevromuskulære sykdommer som Parkinsons sykdom eller andre tilstander som karakteriseres ...
 2. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=5379
  /
  ... sjeldent. Statiner har også vært assosiert med ulike nevromuskulære sykdommer, som polyomyositt, dermatomyositt og nekrotiserende myopati, og kan ... etter seponering, og 93 % etter seks måneder. Enkelte nevromuskulære sykdommer kan vedvare til tross for seponering av statinet ( ...
 3. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=5299
  /
  ... kaliumsalter. Kan forverre muskelsvakhet, brukes med forsiktighet ved nevromuskulære lidelser, f.eks. myasthenia gravis, parkinsonisme eller spedbarnsbotulisme. Micromedex: ...
 4. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=3550
  /
  ... akutt hjerteinfarkt, samt ved myasthenia gravis eller andre nevromuskulære sykdommer (1, 4). I forhold til bivirkninger er magnesiumtilskudd ...
 5. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=2912
  /
  ... men også endokrine forstyrrelser (hypotyreose), bindevevssykdommer, infeksjoner og nevromuskulære sykdommer nevnes i litteraturen (1). Flere kilder angir at ...
 6. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=4123
  /
  ... bruk av idebenon til pasienter med en rekke nevromuskulære sykdommer, for eksempel Friedreich's ataksi og multippel sklerose, ...
 7. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=1468
  /
  ... plager, og kan blant annet skyldes elektrolyttforstyrrelser, hypotyreose, nevromuskulære sykdommer, perifer vaskulær sykdom og enkelte andre legemidler (5a, ...
 8. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=4994
  /
  ... med høye doser, og hos personer med underliggende nevromuskulære sykdommer (obs også for legemidler som fx aminoglykosider). Selv om Botox ...
 9. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=7003
  /
  ... Totalt for paliperidon foreligger det 232 rapporter om nevromuskulære øyesykdommer (ocular nerve and mucle disorders) i samme tidsperiode. Opplysning om bruk av andre ...
 10. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=9435
  /
  ... for statiner, men vedvarende høye verdier uten samtidige nevromuskulære symptomer er påfallende. Systemisk sykdom, herunder hypotyreose og flere sykdommer, kan gi forhøyet ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · neste · siste