Nevronal ceroid lipofuscinose Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/diagnoser
  /
  ... Progressiv ekstern ophthalmoplegi MPS IV 22q11 delesjon Kongenitt nevronal ceroid lipofuscinose DM2 Emery-Dreifuss muskeldystrofi Nevromuskulære sykdommer Kallmanns syndrom ...
 2. Frambu
  -
  www.frambu.no
  /
  ... Progressiv ekstern ophthalmoplegi MPS IV 22q11 delesjon Kongenitt nevronal ceroid lipofuscinose DM2 Emery-Dreifuss muskeldystrofi Nevromuskulære sykdommer Kallmanns syndrom ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...-ceroid-lipofuscinose-type-2-cln2
  /
  Metoden er foreslått til vurdering i Nye metoder. For status se ID2017_033 Cerliponase alfa for neuronal ceroid lipofuscinosis type 2 (CLN2 disease) Legemidler ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nevrologi/sansedefekter/synssans
  /
  ... optikusnevritt), lysosomale avleiringssykdommer (f eks leukodystrofier, mukopolysakkaridoser og nevronal ceroid lipofuscinose) og mitochondriesykdommer. Revmatologiske sykdommer og noen leddsykdommer En ...
 5. Frambu
  -
  www.frambu.no/artikler
  /
  ... kompetansesenter: Symptomatisk behandling av pasienter med barndomsformer av Nevronal Ceroid Lipofuscinose (NCL). Tidsskrift for Norsk Psykologforening nr 1-2008. ...