Nevronal ceroid lipofuscinose Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/diagnoser
  /
  ... Progressiv ekstern ophthalmoplegi MPS IV 22q11 delesjon Kongenitt nevronal ceroid lipofuscinose DM2 Emery-Dreifuss muskeldystrofi Nevromuskulære sykdommer Kallmanns syndrom ...
 2. Frambu
  -
  www.frambu.no
  /
  ... Progressiv ekstern ophthalmoplegi MPS IV 22q11 delesjon Kongenitt nevronal ceroid lipofuscinose DM2 Emery-Dreifuss muskeldystrofi Nevromuskulære sykdommer Kallmanns syndrom ...
 3. Frambu
  -
  www.frambu.no/artikler
  /
  ... kompetansesenter: Symptomatisk behandling av pasienter med barndomsformer av Nevronal Ceroid Lipofuscinose (NCL). Tidsskrift for Norsk Psykologforening nr 1-2008. ...