Niemann-picks sykdom Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/niemann-picks-sykdom
  /
  Niemann-Picks sykdom er en arvelig, medfødt stoffskiftesykdom som skyldes mangelfull nedbrytning av visse fettforbindelser med derav følgende avleiringer ... leveren, lungene og hjernen rammet. Sykdommen er fremadskridende. Niemann-Picks ... gruppen lysosomale avleiringssykdommer. I beskrivelsen under har ...
 2. Frambu
  -
  www.frambu.no/diagnoser
  /
  ... Bars syndrom Beckwith-Wiedemanns syndrom Pitt-Hopkins' syndrom Niemann-Picks sykdom Alpers sykdom Kufor-Rakebs syndrom Progressiv ekstern ophthalmoplegi ...
 3. Frambu
  -
  www.frambu.no
  /
  ... Bars syndrom Beckwith-Wiedemanns syndrom Pitt-Hopkins' syndrom Niemann-Picks sykdom Alpers sykdom Kufor-Rakebs syndrom Progressiv ekstern ophthalmoplegi ...