Polymyositt Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../autoimmune-bindevevssykdommer
  /
  ... revmatoid artritt ) Systemisk lupus erythematosus ( SLE ) og dessuten Polymyositt/dermatomyositt: Angrep av immunceller og antistoffer rettet primært ... og forekomst av autoimmune antistoffer. Hvordan forløper sykdommen? Polymyositt/dermatomyositt medfører muskelsvekkelse, som kan være så alvorlig at ...
 2. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../autoimmune-bindevevssykdommer
  /
  ... revmatoid artritt ) Systemisk lupus erythematosus ( SLE ) og dessuten Polymyositt/dermatomyositt: Angrep av immunceller og antistoffer rettet primært ... og forekomst av autoimmune antistoffer. Hvordan forløper sykdommen? Polymyositt/dermatomyositt medfører muskelsvekkelse, som kan være så alvorlig at ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...omyositt-anbefalinger-for-trening
  /
  ... muskulær trening og aerob trening av pasienter med polymyositt (PM) og dermatomyositt (DM). Anne Christie, Kirsten Jemtland ... for muskulær trening og utholdenhetstrening av pasienter med polymyositt (PM) og dermatomyositt (DM). Prosedyren gjelder voksne pasienter (> ...
 4. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=3909
  /
  ... polymyosittSPØRSMÅLHenvendelse fra lege: Jeg har en pasient med polymyositt, som fikk bivirkninger av Imurel (azatioprin) og Methotrexate ... inflammatorisk revmatisk muskelsykdom. Dokumentasjonsgrunnlaget for ulike ... ved polymyositt er generelt mangelfullt, og behandlingsvalg er til dels ...
 5. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=2&S=3784
  /
  ... SPØRSMÅLEn 80 år gammel kvinne har utviklet proksimal polymyositt over noen uker. Hun ble for noen måneder ... Physiotens), 0,4 mg daglig. Kan moksonidin gi polymyositt? Pasientens øvrige medikamentliste: Metformin 1 x 2, glimepirid ( ...
 6. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=4236
  /
  ... bivirkninger, dvs I en artikkel er myopati, inkludert polymyositt studert som en mulig klasse-effekt av protonpumpehemmerne ( ... en årsakssammenheng mellom bruk av PPI og myopati/polymyositt. Stor variasjon i tid mellom inntak og bivirkninger ...
 7. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=2&S=7
  /
  Dato for henvendelse: 24.08.1995Reversering av polymyositt forårsaket av simvastatin.SPØRSMÅLUnder behandling med Zocor (simvastatin) har en kvinnelig pasient utviklet polymyositt. Legemiddelbivirkning mistenkes som årsak. Behandlingen ble startet i mars- ...
 8. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=2&S=3289
  /
  ... et fåtall publikasjoner, fortrinnsvis kasuistikker, om muskelsvakhet/myositt/polymyositt/myopati/rabdomyolyse primært assosiert med bruk av protonpumpehemmer, ...
 9. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=2&S=3497
  /
  ... relatert til infliximab og ett til lenercept) (7). Polymyositt er sett i sjeldne tilfeller (8). I WHOs ... 8. Urata Y, Wakai Y, Kowatari K et al. Polymyositis associated with infliximab treatment for rheumatoid arthritis. Modern ...
 10. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=4373
  /
  ... assosiasjon mellom PPI som ei legemiddelgruppe og myopati. Polymyositt og rhabdomyolyse kan også synast å vere forbunde ... 7.3. Clark DWJ, Strandell J. Myopathy including polymyositis: a likely class adverse effect of proton pump ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · neste · siste