Polymyositt Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...omyositt-anbefalinger-for-trening
  /
  ... muskulær trening og aerob trening av pasienter med polymyositt (PM) og dermatomyositt (DM). Anne Christie, Kirsten Jemtland ... for muskulær trening og utholdenhetstrening av pasienter med polymyositt (PM) og dermatomyositt (DM). Prosedyren gjelder voksne pasienter (> ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/nye-og-oppdaterte
  /
  ... prosedyrer Trykksår - forebygging Hypotermi perioperativt - forebygging og behandling Polymyositt og dermatomyositt - anbefalinger for trening Mars Nye prosedyrer ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../systemiske-bindevevssykd
  /
  ... malart eksantem) og rubor eller teleangiektasier i neglesengene. Polymyositt (uten hudaffeksjon) og paraneoplastiske syndromer er langt sjeldnere ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/metodebok/diagnoser
  /
  ... 9 Polydipsi R63.1 Polymyalgia rheumatica M35.3 Polymyositt M33.2 Polyneuropati - alkoholisk G62.1 - diabetisk G63. ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../apl/vedlegg
  /
  ... transplantasjons-tidspunktet 1 Revmatologisk sykdom SLE, rheumatoid artritt, polymyositt, MCTD, polymyalgia rheumatica 2 Ulcus-sykdom Behandlingstrengende sykdom ...