Polymyositt Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. lvh
  -
  lvh.no/.../polymyalgia_rheumatica
  /
  ... vanligvis i perifere ledd. Bursitt/tendinitt Hypotyreose Fibromyalgi Polymyositt. Idiopatisk inflammatorisk myopati med varierende grad av symmetrisk ...
 2. lvh
  -
  lvh.no/.../generelt/utbredte_muskelsmerter_
  /
  ... plager. Differensialdiagnoser Depresjon Skiveprolaps (cervikalt, lumbalt) Polymyalgia rheumatica Polymyositt SLE Kroniske muskelsmertesyndromer Borreliose Tiltak Praktiske tiltak. Det ...
 3. lvh
  -
  lvh.no/.../symptomdiagnoser/akutt_polyartritt
  /
  ... Svært sjelden. Polymyalgia revmatika Systemisk lupus erytematosus Sarkoidose Polymyositt Borreliose Differensialdiagnoser Bløtdelssmerter. Kan oppfattes som leddsmerter. Gjelder ...