Polymyositt Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=3909
  /
  ... polymyosittSPØRSMÅLHenvendelse fra lege: Jeg har en pasient med polymyositt, som fikk bivirkninger av Imurel (azatioprin) og Methotrexate ... inflammatorisk revmatisk muskelsykdom. Dokumentasjonsgrunnlaget for ulike ... ved polymyositt er generelt mangelfullt, og behandlingsvalg er til dels ...
 2. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=2&S=3784
  /
  ... SPØRSMÅLEn 80 år gammel kvinne har utviklet proksimal polymyositt over noen uker. Hun ble for noen måneder ... Physiotens), 0,4 mg daglig. Kan moksonidin gi polymyositt? Pasientens øvrige medikamentliste: Metformin 1 x 2, glimepirid ( ...
 3. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=4236
  /
  ... bivirkninger, dvs I en artikkel er myopati, inkludert polymyositt studert som en mulig klasse-effekt av protonpumpehemmerne ( ... en årsakssammenheng mellom bruk av PPI og myopati/polymyositt. Stor variasjon i tid mellom inntak og bivirkninger ...
 4. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=2&S=7
  /
  Dato for henvendelse: 24.08.1995Reversering av polymyositt forårsaket av simvastatin.SPØRSMÅLUnder behandling med Zocor (simvastatin) har en kvinnelig pasient utviklet polymyositt. Legemiddelbivirkning mistenkes som årsak. Behandlingen ble startet i mars- ...
 5. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=2&S=3289
  /
  ... et fåtall publikasjoner, fortrinnsvis kasuistikker, om muskelsvakhet/myositt/polymyositt/myopati/rabdomyolyse primært assosiert med bruk av protonpumpehemmer, ...
 6. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=2&S=3497
  /
  ... relatert til infliximab og ett til lenercept) (7). Polymyositt er sett i sjeldne tilfeller (8). I WHOs ... 8. Urata Y, Wakai Y, Kowatari K et al. Polymyositis associated with infliximab treatment for rheumatoid arthritis. Modern ...
 7. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=4373
  /
  ... assosiasjon mellom PPI som ei legemiddelgruppe og myopati. Polymyositt og rhabdomyolyse kan også synast å vere forbunde ... 7.3. Clark DWJ, Strandell J. Myopathy including polymyositis: a likely class adverse effect of proton pump ...
 8. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=4490
  /
  ... høy enkeltdose annenhver dag hos pasienter med biopsibekreftet polymyositt. De hadde tidligere funnet at det ikke var ... M, Yamashita S et al. Long-term outcome of polymyositis treated with high single-dose alternate-day prednisolone ...
 9. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=2&S=1494
  /
  ... the treatment of dermamyositis, inclusion body myositis, and polymyositis. (Review). Neurology 1998; 51 (6 suppl. 5): S37- ... Boon A et al. Inclusion body myositis masquerading as polymyositis: a case study. Arch Phys Med Rehabil 2000; ...
 10. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=1&S=2294
  /
  ... en lang rekke muskelsykdommer: idiopatisk inflammatoriske myopatier som polymyositt, dermatomyositt og inklusjonslegememyositt, myasthenia gravis, mitokondriemyopatier, McArdle disease, ...
forrige · 1 · 2 · 3 · neste