Polynevropati Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../9.2.3-perifer-polynevropati
  /
  ... bein. Av og til får pasientene diagnosen perifer polynevropati (Dahl et al , 1999; Quasthoff & Hartung, 2002). En rekke cellegifter kan gi toksisk polynevropati, som for eksempel cisplatin, oncovin og taxol. Pasienter ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nevrologi/nevrodegenerative-sykd
  /
  ... noe som resulterer i tidlig debut av demyeliniserende polynevropati. Demyelinisering kan også vise seg ved avbleking av ... i perifere nerver er betydelig nedsatt ved demyeliniserende polynevropati slik en kan se ved MLD. EMG kan ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../vedlegg
  /
  ... dag i 5 dager Vinkristin seponeres ved perifer polynevropati utover parestesier. Vedlikeholdsbehandlingen avsluttes etter to år. Palliativ ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ioterapi-til-pasienter-med-sarkom
  /
  ... ortopediske operasjonen og ev. strålebehandling, kan forårsake perifer polynevropati og andre nevrogene smertetilstander. Fysioterapitiltak som innebærer sansemotorisk ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../6.8.2-skader-alkohol
  /
  ... forbruk (Mørland 2003). Blant de viktigste skadevirkninger er: Polynevropati, det vil si skade på nerver i armer ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../7.7.4-skadereduserende-tiltak
  /
  ... som vold, overdose, selvmordsforsøk, hiv-infeksjon, hepatitt og polynevropati. Forstå rusens rolle Selv om det optimale målet ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nevromuskulære-sykdommer
  /
  ... Myastenia gravis Guillain-Barre syndrom Kronisk inflammatorisk demyeliniserende polynevropati Duchenne muskeldystrofi: Prednisolonbehandling forsøkes ofte, se Skandinavisk referanseprogram ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../systemiske-vaskulitter
  /
  ... artritt/artralgi, lungeaffeksjon (kapillaritt, infiltrat, blødning), CNS-affeksjon (polynevropati, parese, kramper) og hjerteaffeksjon (f. eks. affeksjon av ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../cytostatikabehandling
  /
  ... feiladministrasjon til et minimum. Bivirkninger: Nevrotoksisk – gir perifer polynevropati (reversibel) og autonome forstyrrelser (obstipasjon. Lite benmargstoksisk). CCNU ( ...
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../behandling-av-tilbakefall
  /
  ... behandling Pasientkarakteristika Alder Perfomance status Komorbiditet (organfunksjon, benmargsfunksjon, polynevropati mm.) Preferanse iv/sc versus tabletter Sykdomskarakteristika God ...
forrige · 1 · 2 · neste