Proteus syndrom Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/proteus-syndrom
  /
  Proteus' syndrom er en svært sjelden, medfødt tilstand som kjennetegnes av overvekst i flere typer vev. Det er ...
 2. Frambu
  -
  www.frambu.no/diagnoser
  /
  ... ANCL Maternally inherited diabetes and deafness Menkes syndrom Proteus' syndrom Perifer nevropati med spastisk paraplegi SMA VCFS Uten ... ekstern ophthalmoplegi Progressiv infantil poliodystrofi Proksymal myotonisk myopati Proteus' ... polydystrofi Retts syndrom Rubinstein-Taybis syndrom ...
 3. Frambu
  -
  www.frambu.no
  /
  ... ANCL Maternally inherited diabetes and deafness Menkes syndrom Proteus' syndrom Perifer nevropati med spastisk paraplegi SMA VCFS Uten ...