Ryggmargsbrokk Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nevrologi/myelomeningocele
  /
  ... og hydrocefalus har en egen foreninge som heter ”Ryggmargsbrokk- og hydrocefalusforening”. Det utgis et eget heftet ”Spina” 4 ganger årlig. Webadresse: www.ryggmargsbrokk.org Litteratur og referanser Meling T et al. ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nyre-urinveier/nevrogen-blære
  /
  ... urodynamisk undersøkelse vil derfor ha stor betydning. Insidens Ryggmargsbrokk, som er den vanligste årsak til nevrogen blære, ... følge en egen oppfølgingsplan (Se kapittel Myelomeningocele (MMC), ryggmargsbrokk). I første leveår bør urinen kontrolleres månedlig med ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.sunnaas.no/...sk-oppfolging-av-voksne-med-ryggmargsbrokk
  /
  Ryggmargsbrokk 2016 Veileder Nevrologi Nevrologi
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../hydrocefalus-og-shuntsvikt
  /
  ... akveduktstenose eller Chiari-malformasjon type II som ved ryggmargsbrokk. Ekspansive prosesser i vannveiene, f.eks. intraventrikulære svulster, ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../9-nevrologi/9.7-lukket
  /
  C Klingenberg Bakgrunn Medfødt midtlinjedefekt med huddekking. De fleste barn er asymptomatiske ved fødsel, men noen få kan utvikle langsomt progredierende ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../20.3-undersøkelse
  /
  ... hånd: Tonus, reflekser, symmetri, normal ryggrad, (obs: okkult spina bifida- kan ha økt behåring). Mongolflekk vanlig hos barn ...