Silver-russels or kortvoksthet Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../kortvoksthet-og-vekstret
  /
  Bakgrunn Det er vanlig å definere kortvoksthet som høyde < 2,5 percentilen i forhold til alder. De fleste barn som befinner seg under 2,5 percentilen er imidlertid friske ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../skjelettdysplasier
  /
  ... av disse sykdommene kan variere fra mild, ukomplisert kortvoksthet til alvorlig kortvoksthet med bendeformiteter, dysproporsjon mellom kroppssegmenter, ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../osteogenesis-imperfecta
  /
  ... brudd, feilstillinger, i tillegg til varierende grad av kortvoksthet, bøyde rørknokler, hypermobile ledd, grå/blå sklera, tannavvik ( ... OI Benskjørhet uten betydelig grad av feilstillinger. Moderat kortvoksthet, ofte grå/blå sklera. Med eller uten DI. ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../pediatri/nevrologi/down-syndrom
  /
  ... diabetes mellitus, barneleddgikt og cøliaki. Vekst og utvikling Kortvoksthet. (Slutthøyde kan som regel estimeres til (½ mors ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../barnegynekologiske
  /
  ... Turner 45 XO; mangelfull kjønnsdifferensiering, primær amenoré, strekgonader, kortvoksthet med mer. Uterine misdannelser: Ensidig anlegg (ut.unicornis), ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nyre-urinveier/nevrogen-blære
  /
  ... frem til ca 11 års alder. Dog obs kortvoksthet, barnets høyde har en viss påvirkning på blærekapasiteten. ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../undersøkelse-av-adoptivbarn
  /
  ... hyppigste årsak. Videre kan kronisk underernæring føre til kortvoksthet («stunted»). Noen adoptivbarn går av uklar årsak i ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../anemier/svikt-i-produksjonen
  /
  ... forekommende. Assosiert med lav fødselsvekt, medfødte misdannelser og kortvoksthet. Økt innhold av HbF i erythrocyttene. Ved mistanke ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../endokrinologi/turner-syndrom
  /
  ... viser seg med ett eller flere trekk som kortvoksthet, dysproporsjonalitet med relativt korte ekstremiteter, kort nakke, cubitus ...