Spina bifida Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/.../folat---folattilskudd-og-svangerska
  /
  ... skaden er alltid uforenlig med liv. Encefalocele - hjernebrokk Spina bifida - ryggvirvelen er ikke sammenvokst og medfører ryggmargsbrokk med eller uten huddekning. Spina bifida utgjør om lag halvparten av tilfellene. Barna får ...
 2. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/...ublikasjonsliste-for-medisinsk-fodselsregister
  /
  ... parents of pre-school children with cerebral palsy, spina bifida and down syndrome: a longitudinal study. BMC Pediatr. ...
 3. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/nettpub/hin/levevaner/kosthald
  /
  ... starten av graviditeten. Tilskot av folat kan førebyggje ryggmargsbrokk og andre liknande alvorlege medfødde misdanningar (De-Regil, ... 50 kvinner gravide med eit barn som har ryggmargsbrokk eller ein annan alvorleg nevralrøyrsdefekt (FHI, 2017d). Talet ...
 4. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/svangerskap
  /
  ... mikrogram av B-vitaminet folat for å forebygge ryggmargsbrokk og andre nevralrørsdefekter hos barna. Tilskuddet skal tas ... 60 kvinner gravide med et barn som har ryggmargsbrokk eller en annen alvorlig nevralrørsdefekt. Beregninger fra Medisinsk fødselsregister viser ...
 5. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/fp/gravide-og-fodende-kvinners-helse
  /
  ... tilskudd kan halvere risikoen for at barnet får ryggmargsbrokk. Oppdatert 05.11.2015 Faktaark Fakta om alvorlig ...