Tidlig and myoklon and encefalopati or seizures or epilepsy and children Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...-pasienter-med-epileptiske-anfall
  /
  Kunnskapsbasert fagprosdyre om å klassifisere epileptiske anfall og utføre akuttbehandling Eli Torgrimsen, fagutviklingssykepleier - Birgitte Stensland, sykepleier - Unn Ljøstad, overlege Ph.d - Åse Mygland, dr.med. Per Engstrand Sørlandet sykehus ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...r-med-akutt-svimmelhet-pa-sykehus
  /
  ... I bedring eller økende? Varighet og hyppighet av anfall. Gjentatte anfall av vertigo som varer under 60 sek. er som oftest Benign paroksysmal posisjonsvertigo (BPPV). Anfall av minutters til timers varighet kan være vestibulær ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../mishandling-av-barn-fysisk
  /
  ... 8 ) Vurder hodeskader ved symptomer som: endret bevissthet kramper uregelmessig respirasjon og brekninger økt fontanellespenning Ved mishandling ... dose enn foreskrevet eller som anbefalt. Nedsatt bevisshet, kramper Oppkast Diaré Påvirket respirasjon og elektrolyttforstyrrelser Fabrikkert eller ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/nye-og-oppdaterte
  /
  ... Epilepsi – anfallsklassifisering og akuttbehandling til pasienter med epileptiske anfall ESAS – Edmonton Symptom Assessment System Unaturlig barnedød – i ... Oppdaterte prosedyrer Epilepsi – akuttbehandling til pasienter med epileptiske ... September Nye prosedyrer Kreft – Allergiske reaksjoner ved medikamentell ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...rtlegging-av-kognitive-funksjoner
  /
  ... som henvises ergoterapeut ved hjerneslag/TIA (transitorisk iskemisk anfall) får individuell kartlegging av kognitive funksjoner i akuttfasen. ... veiledende for andre yrkesgrupper. Pasienter med hjerneslag/TIA-anfall Etter mottak av henvisning skal ergoterapeuten innhente utfyllende ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ewylegmer-utredning-og-behandling
  /
  ... med symptomer som ligner på hjerneslag eller epileptisk anfall. Ikke uvanlig er episoder der pasienten virker «fjern» ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ed-skulder-og-overarmsoperasjoner
  /
  ... øresus, synsforstyrrelser og nummenhet rundt munnen. Metallsmak. Svimmelhet. Kramper. Arytmier. CNS påvirkning Avslutte injeksjon. Behandle etter ABC - ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...syke-nyfodte-prosedyre-ved-mottak
  /
  ... patologi, hypo/hypertone bevegelser Gråt – normal, høyfrekvent, svak Kramper Riktig leie og godt rede for barnet – fotstøtte ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ved-medikamentell-kreftbehandling
  /
  ... hodepine, endret mental status, svimmelhet, forvirring, tunnelsyn, katastrofefølelse, kramper (1, 2, 3, 5) Annet: Smerter i rygg, ...
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../diabetes-i-sykehjem-hypoglykemi
  /
  ... 1, s.96 ). Hypoglykemi kan også utløse epileptiske anfall og forårsake hjerneslag, angina, hjerteinfarkt, hjertesvikt og alvorlige ...
forrige · 1 · 2 · neste