Tidlig and myoklon and encefalopati or seizures or epilepsy and children Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. lvh
  -
  lvh.no/.../nervesystemet/symptomdiagnoser/krampeanfall
  /
  ... Hos barn. Illskriking med påfølgende apné og deretter kramper Nattlige skrekkanfall med oppvåkning og skrik Panikkanfall og andre anfall utløst av hyperventilasjon Psykogent nonepileptisk anfall (PNES). Forekommer ...
 2. lvh
  -
  lvh.no/.../nervesystemet/generaliserte_kramper/feberkramper
  /
  ... ved en senere feberepisode. Symptomer og funn Generaliserte kramper med varighet 38 grader. Ikke anamnese på kramper i afebril tilstand, ikke tegn til infeksjon i ...
 3. lvh
  -
  lvh.no/.../symptomdiagnoser/kortvarig_bevissthetstap
  /
  ... kan være nok til å utløse symptomer. Gjentatte anfall er vanlig. Situasjonsbetinget synkope. Akutt blødning, hoste, nysing, ... eller vaskulær obstruksjon (aortastenose, lungeemboli). Ved Adams-Stokes anfall besvimer pasienten plutselig, også i liggende stilling, blir ...
 4. lvh
  -
  lvh.no/skader/saarskader/grunnleggende_saarkirurgi/anestesi
  /
  ... kortvarig synkope. Lavt blodtrykk og langsom puls. Kortvarige kramper kan forekomme. Tiltak Sjokkleie. Pasienten legges i flatt ... ørhet, hyperaksusis, tinnitus. Etter hvert bevisstløshet, tonisk-kloniske kramper og respirasjonssvikt. Kardiovaskulære symptomer. Kommer oftest etter CNS- ...
 5. lvh
  -
  lvh.no/.../sentralstimulerende_rusmidler
  /
  ... Hypertermi er et tegn på alvorlig forgiftning. Koma, kramper, respirasjonsdepresjon. Angst, agitasjon, psykose. Supplerende undersøkelser EKG. Spesielt ...
 6. lvh
  -
  lvh.no/.../koronarsykdom/stabil_angina_pectoris
  /
  ... eller kvalme. Angst. EKG: Normalt hvile-EKG mellom anfall, eventuelt iskemiforandringer under anfall: ST-depresjon >1 mm Forandringer i T-bølgen: ... Koronart syndrom Spasmeangina. Variantangina, Prinzmetals angina. Sjelden tilstand. Anfall av 5–15 minutters varighet, sannsynligvis forårsaket av ...
 7. lvh
  -
  lvh.no/.../nervesystemet/primaere_hodepiner/migrene
  /
  ... og 7 % hos menn. De fleste får første anfall før 40-årsalderen. Anfallene blir vanligvis færre med ... hodepine av pulserende karakter. Sidelokalisasjon kan variere fra anfall til anfall. Varighet 4–72 timer. Ledsages av ...
 8. lvh
  -
  lvh.no/.../infeksjoner/lokaliserte_infeksjoner/meningitt
  /
  ... 3. Redusert allmenntilstand. Eventuelt fotofobi, kvalme og brekninger, kramper, petekkier eller ekkymoser, artritt, utvikling av sepsis. Barn ... hevete ben. Start væskebehandling. Gi O2og ev. ventilasjonsstøtte. Kramper? Gi diazepam straks hvis kramper opptrer. Særlig små ...
 9. lvh
  -
  lvh.no/.../rusmidler_og_rusmiddelforgiftninger/etanol
  /
  ... 95). Korrigerbare hallusinasjoner. Abstinenskramper: Vanligvis generaliserte tonisk-kloniske kramper. Størst risiko hos pasienter som har interkurrent sykdom, ...
 10. lvh
  -
  lvh.no/.../nervesystemet/akutt_vertigo/mnires_sykdom
  /
  ... hørselstap og gjerne dottfølelse i øret, og tinnitus. Anfall varer mellom 20 minutter og 12 timer, noen ganger med restsymptomer mellom anfall. Uvelhet og utmattelse kan vare lenger. Anfallene er ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · neste · siste