Tourettes syndrom Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nevrologi/tourettes-syndrom
  /
  Bakgrunn Definisjon Diagnosekriteriene for Tourettes syndrom (TS) er deskriptive. Ifølge ICD-10 kreves debut før 18 års alder av både multiple motoriske tics og et eller ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://oslo-universitetssykehus.no/...iell-og-publikasjoner-fra-rkt
  /
  Tics og Tourettes syndrom 2013 Oslo Universitetssykehus Psykisk helse Psykisk helse
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  legeforeningen.no/.../Del-2/f-95-tics-og-tourettes-syndrom
  /
  Angst Tics og Tourettes syndrom 2016 Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening Psykisk helse Psykisk helse
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  legemiddelhandboka.no/Terapi/9118
  /
  ... differensialdiagnostikk og behandling. Barn og unge Tics og Tourettes syndrom 2014 Norsk legemiddelhåndbok Psykisk helse Psykisk helse
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://oslo-universitetssykehus.no/..._retninglinjer_voksne_web.pdf
  /
  Søvnforstyrrelser 2013 Nasjonalt Kompetansesenter for ADHD Tourettes syndrom og narkolepsi Psykisk helse Psykisk helse
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/_attachment/28779
  /
  ... Ullevål universitetssykehus HF, Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi, etter avtale med forfatteren Eriv A. ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../utviklingsforstyrrelser-autisme
  /
  ... universitetssykehus.no/seksjon/regional-kompetansetjeneste-for-autisme-adhd-tourettes-syndrom-og-narkolepsi-helse-sor-ost/Documents/Regional_retningslinje_ ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../utredningav-psykose-hos
  /
  ... affektive lidelser, psykoselidelser, angstlidelser, atferdsforstyrrelser, rusmiddelmisbruk, spiseforstyrrelser, tics/Tourettes syndrom og autismespekter-forstyrrelser). Intervjuet skal gjennomføres av trente ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nevrologi/adhd-hyperkinetiske
  /
  ... angst, depresjon, bipolar lidelse). Mindre hyppig ses tics, Tourettes syndrom, tvangstilstander, spiseforstyrrelser og Aspergers syndrom. Behandling og oppfølging ...
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../adresseliste-til-forfattere
  /
  ... Ebba Wannag Overlege Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og Narkolepsi Ullevål universitetssykehus HF, bygg P 0407 ...