Tourettes syndrom Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
  1. Folkehelseinstituttet
    -
    https://www.fhi.no/.../hin/grupper/psykisk-helse-hos-barn-og-unge
    /
    ... debuterer tidlige i livet, som ADHD, autismespekterforstyrrelser og Tourettes syndrom, og for atferdsforstyrrelser. ADHD-forekomsten er beregnet til ... debuterer tidlig i livet, som ADHD, autismespekterforstyrrelser og Tourettes syndrom, og for atferdsforstyrrelser. Andelen barn med diagnose er ...