Trisomi 18 or edwards Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../16.4-trisomi-18
  /
  Se lærebøker + god informasjon på nettsiden www.rarelink.no
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../gult-spedbarn-eldre
  /
  ... defekter, urea syklus defekter, ++) Kromosom anomalier (trisomi 21, trisomi 18, ++) Endokrinologi (hypothyreose, hypopituitarisme, ++) Toksisk (medikamenter, parenteral ernæring, ++) Ukjent! ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../16-kromosomanalyser
  /
  ... En ny DNA-basert hurtigtest for påvisning av trisomi 13, 18 og 21 kalt QF-PCR er innført og ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../2.22.3-målrettet-kromosom
  /
  ... å undersøke fostervann for de vanligst forekommende trisomiene (trisomi 13, 18 og 21) eller for å avklare kromosomalt kjønn ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../8-hyperbilir/8.4-prolongert
  /
  ... kapittel) inkl. defekter i syntese av gallesyrer. Kromosomfeil (trisomi 13, 18, 21 etc.) Endokrinologiske sykdommer Familiær intrahepatisk cholestase (Byler, ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../17-ortopedi/17.2-fotdeformiteter
  /
  ... men ses ofte i forbindelse med alvorlige kromosomfeil (trisomi 13-18 etc.) Hvis isolert funn på barsel, henvises til ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../førstelinjebehandling-kronisk
  /
  ... respons målt med RT-qPCR Prognostisk negative kromosomavvik: Trisomi 8; isokromosom 17 dvs. i(17)(q10); trisomi 19; og ulike varianter av øket antall BCR- ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../myelodysplastiske-syndromer
  /
  ... risk: Normal og isolert -Y, Intermediate: Andre, Høy: Trisomi 8, komplex karyotype (≥3 abnormaliteter) OS og AML ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../2.1-patogenese-og-etiologi-hl
  /
  ... hyppig (del 13q, del 17p, del 11q og trisomi 12) og disse har sammenheng med mutasjonsstatus og ... en følge av en kromosomal rearrangering t(14;18) som oppregulerer Bcl-2- ekspresjon. I motsetning til ...
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../fysiske-seneffekter
  /
  ... Total dose antra-cykliner > 300 mg/m2 Hunkjønn Trisomi 21 Symptomer kan forekomme mange år etter avsluttet ... etter strålebehandling, fra 25 års alder hvis strålebehandlet < 18 års alder årlige blodprøver ved økt risk for ...