Trisomi 18 or edwards Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/Leukemi?lg=print
  /
  ... ingen diagnostisk verdi slik som translokasjonene t(14;18)(q32;q21) og ... del11q, del17p og trisomi 12. Disse kan påvises hos 80 % av pasientene ...
 2. Oncolex.no
  -
  backend.oncolex.no/Leukemi?lg=print
  /
  ... ingen diagnostisk verdi slik som translokasjonene t(14;18)(q32;q21) og ... del11q, del17p og trisomi 12. Disse kan påvises hos 80 % av pasientene ...
 3. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/.../Diagnostikk/KLL?lg=procedure&chapter=2
  /
  ... ingen diagnostisk verdi slik som translokasjonene t(14;18)(q32;q21) og ... del11q, del17p og trisomi 12. Disse kan påvises hos 80 % av pasientene ...