Vater or vacterl or "birth defects" Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...yfodte-med-reduksjonsdeformiteter
  /
  ... og rygg: Misdannelser i ryggvirvler (ved for eksempel VATER/VACTERL), vurdering av pectoralismusklene (Poland syndrom), klinisk vurdering av ... sidebilder. Andre malformasjoner fra muskelskjelettapparatet, som f.eks VACTERL: Bildetakning som dekker aktuelle områder. Tarmatresi: andre bildediagnostiske ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../bipolare-lidingar/referansar
  /
  ... inhibitors in early pregnancy and infant congenital malformations. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol 2007;79(4): ... reuptake inhibitors in pregnancy and the risk of birth defects. N Engl J Med 2007;356(26):2684- ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../13.7-øsofagusatresi
  /
  ... skjelett-/virvelanomalier, urogenitale misdannelser, andre GITanomalier, kromosomfeil (trisomi, VATER/VACTERL, etc.). Long-gap atresi hyppigere hos barn ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../høresans-og-hørselsdefekter
  /
  ... for Disease Control and Prevention. National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities. Hearing loss. Accessed January 3, ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../koarktasjon
  /
  ... inkl. non-syndromale elastin-gen defekter, Noonan syndrom, VACTERL assosiasjon, PHACE syndrom og Di George syndrom (Velokardiofacialt ...