Abdominalsmerter pregnancy Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../fordøyelsessykdommer/pankreatitt
  /
  ... Sjeldnere etter ERCP eller åpen kirurgi, sepsis, iskemi, graviditet, traume, infeksjoner, røyking og medikamenter (azatioprin, 5-ASA, glukokortikoider, diuretika, NSAIDs, ASA). Symptomer: Konstante, sentrale abdominalsmerter med utstråling til rygg. Kvalme og oppkast. Evt. ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../trofoblastsykdom/diagnostikk
  /
  Almen symptomer: Vaginalblødning Abdominalsmerter (torkvert ovariecyste) ... hos kvinner i fertil alder er trofoblastsykdom en differensialdiagnose. ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../binyre/binyrebarksvikt
  /
  ... og muskel/skjelettsmerter, redusert appetitt, vekttap, kvalme, oppkast, abdominalsmerter, postural hypotensjon/svimmelhet (viktig å måle ortostatisk blodtrykk), ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nevrologi/hodepine-og-migrene
  /
  ... hyppighet ved forskjellige tilstander som allergier, hyperaktivitet, residiverende magesmerter, paroksysmal vertigo, sykliske brekninger, depresjon, residiverende bensmerter, skoleproblemer, ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../barnegynekologiske
  /
  ... tarmfunksjon. Urinveisinfeksjon. Vesikoureteral refluks. Pubertetstegn. Menarche – menstruasjoner. Dysmenoré. Abdominalsmerter eller underlivssmerter? Seksuell debut. Prevensjon. Fremmedlegemer. Tamponger. Traumer – ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/metodebok/diagnoser
  /
  ... høyre for søk etter diagnosekoder eller prosedyrekoder. A Abdominalsmerter R10.4 Abscess - anal K61.0 - cerebral G06. ... Eksem uspes L30.9 Ekstrasystoli I49.4 Ekstrauterin graviditet O00.9 Elektrolytt forstyrrelse E87.8 Emboli - cerebral ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../viral-hemoragisk-feber-vhf
  /
  ... myalgi, arthralgi og hodepine, slapphet Kvalme og oppkast, magesmerter og diaré Brystsmerter, hoste, faryngitt Lymfadenopati Makulopapuløst utslett ... første uke av sykdommen. Ribavirin er kontraindisert ved graviditet og amming, ved etablert eller overhengende fare for ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../thyroidea/graves-hypertyreose
  /
  ... soleksponering pga. fare for fototoksisk reaksjon. Kvalme og magesmerter om tabletten tas på tom mage. Forbigående, ufarlig ... bør være stabilisert og TRAS verdien lav før graviditet. Pasienter som får radiojodbehandling skal ha oppfølging. Tyreoidektomi ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../fysiske-seneffekter
  /
  ... Mage-tarm systemet Forsnevringer Arr Absorbsjonssvikt Kroniske sårdannelser Magesmerter Forstoppelse Ernæringsproblemer Strålebehandling mot abdomen Seneffekter hos barn ...