Afasi and epilepsi or landau-kleffner Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=1477
  /
  ... 1023-8.7. Marescaux C, Hirsch E et al. Landau-Kleffner syndrome: a pharmacologic study of five cases (abstract). ... 1023-8.7. Marescaux C, Hirsch E et al. Landau-Kleffner syndrome: a pharmacologic study of five cases (abstract). ...
 2. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=839
  /
  ... 4. Nieto Barrera M et al. Aquired aphasic epilepsy (Landau-Kleffner syndrome). Report of 10 cases. (Abstract) Anales Espanoles ... 4. Nieto Barrera M et al. Aquired aphasic epilepsy (Landau-Kleffner syndrome). Report of 10 cases. (Abstract) Anales Espanoles ...
 3. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/d/medisin/medikinet-medice-561284
  /
  ... vaskulitt, hjerneblødning, cerebrovaskulære komplikasjoner, cerebral arteritt, cerebral okklusjon), grand mal-kramper, migrene 2 , parestesi 3 , afasi 2,3 . Psykiske: Selvmordsforsøk (inkl. fullført selvmord), forbigående ...
 4. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=2583
  /
  ... forskjellige tilstander, blant annet til pasienter med hjerneslag, afasi, demens, Alzheimers sykdom, Lewy Body syndrom, ADHD, Downs syndrom, angst, depresjon, epilepsi og myoklonal dystoni av forskjellig årsak, samt sigdcelleanemi ( ...
 5. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=3733
  /
  ... en rekke andre legemidler, og har langtkommen MS, afasi, er overvektig og plaget med urinveisinfeksjoner. Hun får også gabapentin for epilepsi. I tillegg har pasienten lavt hemoglobin (10,3 ...
 6. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=3741
  /
  ... forskjellige tilstander, blant annet til pasienter med hjerneslag, afasi , demens, Alzheimers sykdom, Lewy Body-syndrom, ADHD, Downs syndrom, angst, depresjon, epilepsi og myoklonal dystoni av forskjellig årsak, samt sigdcelleanemi. ...
 7. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/d/medisin/topimax-janssen-564720
  /
  ... skjelett, smerter i flanken, muskeltretthet. Nevrologiske: Svekket ... hypokinesi, dyskinesi , postural svimmelhet, dårlig søvnkvalitet, ...
 8. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=2901
  /
  ... som mindre vanlig forekommende ( Det kan tenkes at afasi/ordletingsvansker kan ... epilepsi som bruker lamotrigin, er kognitiv svekkelse rapportert som ...
 9. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/d/medisin/zebinix-bial-565620
  /
  ... evne til å forstå tale og skrift (sensorisk afasi). agitasjon : Rastløshet, uro og ... Koordineringsforstyrrelser i muskelbevegelsene. Bevegelsene blir usikre, ristende ...
 10. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=8530
  /
  ... ført til bedret kognitiv funksjon hos pasienter med epilepsi (2) og med ... hos omtrent 1% av pasientene, og afasi hos mellom 0,1 og 1% av pasientene ( ...
forrige · 1 · 2 · neste