Afasi and epilepsi or landau-kleffner Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=1477
  /
  ... 1023-8.7. Marescaux C, Hirsch E et al. Landau-Kleffner syndrome: a pharmacologic study of five cases (abstract). ... 1023-8.7. Marescaux C, Hirsch E et al. Landau-Kleffner syndrome: a pharmacologic study of five cases (abstract). ...
 2. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=839
  /
  ... 4. Nieto Barrera M et al. Aquired aphasic epilepsy (Landau-Kleffner syndrome). Report of 10 cases. (Abstract) Anales Espanoles ... 4. Nieto Barrera M et al. Aquired aphasic epilepsy (Landau-Kleffner syndrome). Report of 10 cases. (Abstract) Anales Espanoles ...
 3. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=2583
  /
  ... forskjellige tilstander, blant annet til pasienter med hjerneslag, afasi, demens, Alzheimers sykdom, Lewy Body syndrom, ADHD, Downs syndrom, angst, depresjon, epilepsi og myoklonal dystoni av forskjellig årsak, samt sigdcelleanemi ( ...
 4. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=3733
  /
  ... en rekke andre legemidler, og har langtkommen MS, afasi, er overvektig og plaget med urinveisinfeksjoner. Hun får også gabapentin for epilepsi. I tillegg har pasienten lavt hemoglobin (10,3 ...
 5. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=3741
  /
  ... forskjellige tilstander, blant annet til pasienter med hjerneslag, afasi , demens, Alzheimers sykdom, Lewy Body-syndrom, ADHD, Downs syndrom, angst, depresjon, epilepsi og myoklonal dystoni av forskjellig årsak, samt sigdcelleanemi. ...
 6. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=2901
  /
  ... som mindre vanlig forekommende ( Det kan tenkes at afasi/ordletingsvansker kan ... epilepsi som bruker lamotrigin, er kognitiv svekkelse rapportert som ...
 7. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=8530
  /
  ... ført til bedret kognitiv funksjon hos pasienter med epilepsi (2) og med ... hos omtrent 1% av pasientene, og afasi hos mellom 0,1 og 1% av pasientene ( ...
 8. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=2562
  /
  ... lamotrigin i flere både kontrollerte og ukontrollerte studier. Afasi, ... grunnsykdommene (epilepsi, bipolar lidelse), smerte og humør. Det er mulig ...