Afasi and epilepsi or landau-kleffner Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../pediatri/nevrologi/eeg
  /
  ... om nattlig epileptiform aktivitet: Ved klinisk mistanke om Landau-Kleffner syndrom (ervervet epileptisk afasi) eller CSWS (continuous spikes and waves during slow sleep) kan EEG med søvnregistrering være svært ... og ved usikkerhet mht. epileptiform aktivitet etter standardregistrering, ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../psykotiske-lidelser
  /
  ... temporallapsepilepsi, migrene, hodeskade, abscesser, slag, MS, tumores, narkolepsi, Landau-Kleffner syndrom) Encefalitter (eks. HSV, CMV, VZV, Rubella, HIV, ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/metodebok/diagnoser
  /
  ... Adheranseileus K66.0 Adipositas uspes INA E66.9 Afasi uspes INA R47.0 Affektiv lidelse ... uspes D72.1 Epilepsi G40 - status epilepticus G41.9 - uspes INA G40. ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../geriatrisk-metodebok/hjerneslag
  /
  ... nøye mot evt kontraindikasjon, særlig kognitiv svikt, falltendens, ... (afasi, apraksi, agnosi, visuospatialt utfall). Alle 3 komponenter tilstede. ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../vedlegg/litteraturliste
  /
  ... Bamford J, Sandercock P, Wade D, Warlow C. Epileptic seizures after a first ... outcomes in the treatment of aphasia. J Speech Lang Hear Res 1998;41(1): ...