Ataksi Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ndlingsanbefaling-ved-forgiftning
  /
  ... nikotinerge effektene. Sentralnervesystemet Uro, angst, forvirring, søvnløshet, hodepine, ataksi, kramper, muskelrykninger, somnolens, koma, dyspné, apné og respirasjonsdepresjon. ...
 2. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ndlingsanbefaling-ved-forgiftning
  /
  ... risiko for å utvikle CNS-symptomer (trøtthet og ataksi). Inntil dobbel terapeutisk dose under pågående behandling kan ... symptomer: Svimmelhet, synsforstyrrelser, forvirring, agitasjon, redusert muskeltonus, hyporefleksi, ataksi, tremor, kramper, apati, somnolens og koma. Kardiovaskulære: Bradykardi ...
 3. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../antikolinergt-syndrom
  /
  ... pupiller; ”belladonnaøyne”). Agitasjon, uro, angst, forvirring, opphisselse, hallusinasjoner. Ataksi og ekstrapyramidale fenomener. Usammenhengende tale, dysartri. Amnesi. Vertigo. ...
 4. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ndlingsanbefaling-ved-forgiftning
  /
  ... symptomer og kliniske tegn Mild forgiftning: Hodepine, svimmelhet, ataksi Synsforstyrrelser (sløret syn) Kvalme, oppkast, diaré Moderat forgiftning: ... kliniske tegn. Vanlig forekommende symptomer er hukommelsestap, forvirring, ... blindhet, parkinsonisme, døvhet, demens, Tourettes syndrom, akinesi, ...
 5. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ndlingsanbefaling-ved-forgiftning
  /
  ... Kvalme, diaré eller obstipasjon. Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet, agitasjon, ataksi, ufrivillige bevegelser, tremor og kramper. CNS-depresjon varierende ...
 6. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ndlingsanbefaling-ved-forgiftning
  /
  ... CNS (forvirring, svimmelhet, alternerende agitasjon/sløvhet, muskelsitringer/rykninger, ataksi) er vanlig. Lette gastrointestinale symptomer (kvalme,oppkast, magesmerter, ...
 7. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ndlingsanbefaling-ved-forgiftning
  /
  ... kan det være betydelig motorisk påvirkning (f.eks. ataksi). Selv ved relativt lave doser ses CNS-fenomener ...
 8. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ndlingsanbefaling-ved-forgiftning
  /
  ... rykninger, skjelvinger, svetting, hyperrefleksi, piloereksjon, parestesier, lakrimasjon, salivering, ataksi, manglende koordinasjon, GI-symptomer og lett takykardi og ...
 9. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ndlingsanbefaling-ved-forgiftning
  /
  ... mer informasjon. Barn: De vanligste symptomer er sløvhet, ataksi, tremor, takykardi og hypotoni. Apne, respirasjonsdepresjon og koma ...
 10. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ndlingsanbefaling-ved-forgiftning
  /
  ... Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet, nystagmus, utydelig tale, ufrivillige bevegelser, ataksi, hyperrefleksi, agitasjon, tremor, somnolens og eventuelt koma. Kardiovaskulære: ...
forrige · 1 · 2 · 3 · neste