Ataksi Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pasienter/pil-metex-medac-561397
  /
  ... av denne typen kan være endret sinnstilstand, bevegelsesforstyrrelser ( ataksi ), synsforstyrrelser eller hukommelsesforstyrrelser (ikke kjent) alvorlig hudutslett eller ...
 2. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pasienter/pil-metex-medac-593168
  /
  ... denne typen kan være endret mental tilstand, bevegelsesforstyrrelser ( ataksi ), synsforstyrrelser eller hukommelsesforstyrrelser [ikke kjent] alvorlig hudutslett eller ...
 3. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=1&S=2339
  /
  ... i januar 2007. En uke senere fikk hun ataksi som har vedvart siden. Hun har i tillegg ... om symptomene kan være bivirkning av ciprofloksacin, både ataksi og petekkier er oppført som bivirkninger. Videre lurer ...
 4. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../legemiddel/tafamidis
  /
  ... vurderingsevne, endret oppfatning av omgivelsene, aggresjon, schizofrenilignende reaksjoner, ataksi og motorisk uro. I tillegg GI-symptomer, takykardi ...
 5. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=2891
  /
  ... derimot er det nevnt både polynevropati, balanseproblemer og ataksi i Felleskatalogteksten til kapecitabin, som er et prodrug ... 1. Er det beskrevet polynevropati, cerebellær atrofi og ataksi ved fluorouracilbehandling? 2. Er det en reell forskjell ...
 6. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../legemiddel/pentobarbital
  /
  ... kasus. Klinikk: Hypersalivasjon, oppkast, hypotermi, CNS-depresjon, skjelvinger, ataksi, hypotensjon, svakhet, bradykardi. Ved moderat til alvorlig forgiftning ...
 7. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../QP?avsnitt=atc264685-SL9086213
  /
  ... moderat forgiftning. Klinikk: Hund: Oppkast, diaré. Katt: Forbigående ataksi, CNS-depresjon. Behandling: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. ...
 8. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=4937
  /
  ... og ataksiSPØRSMÅLHenvendelsen gjelder en pasient som har økende ataksi. Han har blitt omfattende utredet på flere sykehus ... i bivirkningsdatabasen ble det funnet noen rapporter om ataksi som bivirkning av Warfarin (2). Konklusjon: RELIS har ...
 9. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=1&S=3756
  /
  ... 1,5 mmol/L) kan pasienter få bivirkninger som ataksi, hypertoni, hyperrefleksi, dysartri og forvirring. Litiumkonsetrasjoner som overstiger ... litiumintoksikasjoner. Det klinsike bilde inkluderer blant annet muskelrykninger, ataksi, nystagmus og hyperrefleksi. Det er flere kasusrapporter på ...
 10. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=4463
  /
  ... om det finst noko dokumentasjon vedrørande warfarin og ataksi.SVARVi finn ikkje beskrive ataksi i samband med bruk av warfarin (Marevan) i ... på nervesystemet. I den norske biverknadsdatabasen er ikkje ataksi rapportert som biverknad av warfarin, men i WHO ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · neste · siste