Ataksi Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/friedreichs-ataksi
  /
  Tilhører gruppen fremadskridende, nevrologiske sykdommer (nevrodegenerativ sykdom). I beskrivelsen under har vi forsøkt å omtale det som er mest typisk for denne ...
 2. Frambu
  -
  www.frambu.no/ataxia-telangiectasia
  /
  Dette omfatter en lang rekke variasjoner der både hjerne, lillehjerne, ryggmarg og perifere nerver kan være berørt. Tilstanden kan derfor være vanskelige å ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nevrologi/akutt-ataksi
  /
  Bakgrunn Ataksi er et uklart begrep. Her menes nedsatt koordinasjon av bevegelser. Klinisk mest fremtredende er vanligvis balansevansker (ustødig ... ikke godt det man peker på godt). Akutt ataksi (AA) oppstår i løpet av timer til dager ( ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../infeksjoner/seros-meningitt
  /
  ... og nedsatt/endret bevissthet. Taleforstyrrelse, desorientering, endret adferd, ataksi, nakkestivhet, fokale nevrologiske symptomer (hemiparese og kramper) forekommer. ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nevrologi/cerebral-parese
  /
  ... kjennetegnes av ufrivillige bevegelser) forekommer hos 7% og ataksi (kjennetegnes av koordinasjonsvansker) hos 5% (CPRN Årsrapport 2015). ... ikke inngrepet ha noen effekt på dyskinesi/dystoni, ataksi, muskelsvakhet eller selektiv motorisk kontroll. Dette vil til ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../livsviktige-enzymer
  /
  ... varierende grad. Sentralnervesystemet : Uro, angst, forvirring, søvnløshet, hodepine, ataksi, kramper, muskelrykninger, koma, dyspné, apné. CNS effektene består ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../guillain-barré-syndrom
  /
  ... Spesiell variant: Miller-Fisher syndrom (kraftsvekkelse med arefleksi, ataksi og ekstern oftalmoplegi), se kapittel om Akutt ataksi. Diagnostikk og utredning Klinisk undersøkelse: Arefleksi/hyporefleksi (OBS! ...
 8. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pasienter/pil-metex-medac-561397
  /
  ... av denne typen kan være endret sinnstilstand, bevegelsesforstyrrelser ( ataksi ), synsforstyrrelser eller hukommelsesforstyrrelser (ikke kjent) alvorlig hudutslett eller ...
 9. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pasienter/pil-metex-medac-593168
  /
  ... denne typen kan være endret mental tilstand, bevegelsesforstyrrelser ( ataksi ), synsforstyrrelser eller hukommelsesforstyrrelser [ikke kjent] alvorlig hudutslett eller ...
 10. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pasienter/pil-metex-medac-561397
  /
  ... av denne typen kan være endret sinnstilstand, bevegelsesforstyrrelser ( ataksi ), synsforstyrrelser eller hukommelsesforstyrrelser (ikke kjent) alvorlig hudutslett eller ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · neste · siste