Ataksi Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. emetodebok
  -
  https://emetodebok.no/kapittel/prevensjonsmidler
  /
  ... pareser) e) Hjernestammesymptomer (for eksempel dysartri, afasi, svimmelhet, ataksi, apraksi) f) Retinale symptomer (hel eller delvis blindhet ...
 2. emetodebok
  -
  https://www.emetodebok.no/.../kombinasjonspreparater
  /
  ... pareser) e) Hjernestammesymptomer (for eksempel dysartri, afasi, svimmelhet, ataksi, apraksi) f) Retinale symptomer (hel eller delvis blindhet ...