Ataksi Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pasienter/pil-metex-medac-561397
  /
  ... av denne typen kan være endret sinnstilstand, bevegelsesforstyrrelser ( ataksi ), synsforstyrrelser eller hukommelsesforstyrrelser (ikke kjent) alvorlig hudutslett eller ...
 2. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pasienter/pil-metex-medac-593168
  /
  ... denne typen kan være endret mental tilstand, bevegelsesforstyrrelser ( ataksi ), synsforstyrrelser eller hukommelsesforstyrrelser [ikke kjent] alvorlig hudutslett eller ...
 3. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pasienter/pil-metex-medac-561397
  /
  ... av denne typen kan være endret sinnstilstand, bevegelsesforstyrrelser ( ataksi ), synsforstyrrelser eller hukommelsesforstyrrelser (ikke kjent) alvorlig hudutslett eller ...
 4. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pasienter/pil-metex-medac-593168
  /
  ... denne typen kan være endret mental tilstand, bevegelsesforstyrrelser ( ataksi ), synsforstyrrelser eller hukommelsesforstyrrelser [ikke kjent] alvorlig hudutslett eller ...
 5. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../legemiddel/tafamidis
  /
  ... vurderingsevne, endret oppfatning av omgivelsene, aggresjon, schizofrenilignende reaksjoner, ataksi og motorisk uro. I tillegg GI-symptomer, takykardi ...
 6. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../legemiddel/pentobarbital
  /
  ... kasus. Klinikk: Hypersalivasjon, oppkast, hypotermi, CNS-depresjon, skjelvinger, ataksi, hypotensjon, svakhet, bradykardi. Ved moderat til alvorlig forgiftning ...
 7. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../QP?avsnitt=atc264685-SL9086213
  /
  ... moderat forgiftning. Klinikk: Hund: Oppkast, diaré. Katt: Forbigående ataksi, CNS-depresjon. Behandling: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. ...