Ataksi Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nevrologi/akutt-ataksi
  /
  Bakgrunn Ataksi er et uklart begrep. Her menes nedsatt koordinasjon av bevegelser. Klinisk mest fremtredende er vanligvis balansevansker (ustødig ... ikke godt det man peker på godt). Akutt ataksi (AA) oppstår i løpet av timer til dager ( ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../infeksjoner/seros-meningitt
  /
  ... og nedsatt/endret bevissthet. Taleforstyrrelse, desorientering, endret adferd, ataksi, nakkestivhet, fokale nevrologiske symptomer (hemiparese og kramper) forekommer. ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nevrologi/cerebral-parese
  /
  ... kjennetegnes av ufrivillige bevegelser) forekommer hos 7% og ataksi (kjennetegnes av koordinasjonsvansker) hos 5% (CPRN Årsrapport 2015). ... ikke inngrepet ha noen effekt på dyskinesi/dystoni, ataksi, muskelsvakhet eller selektiv motorisk kontroll. Dette vil til ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../livsviktige-enzymer
  /
  ... varierende grad. Sentralnervesystemet : Uro, angst, forvirring, søvnløshet, hodepine, ataksi, kramper, muskelrykninger, koma, dyspné, apné. CNS effektene består ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../guillain-barré-syndrom
  /
  ... Spesiell variant: Miller-Fisher syndrom (kraftsvekkelse med arefleksi, ataksi og ekstern oftalmoplegi), se kapittel om Akutt ataksi. Diagnostikk og utredning Klinisk undersøkelse: Arefleksi/hyporefleksi (OBS! ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../Psykisk-utviklingshemming
  /
  ... bør man avklare om det finnes hjernenerveutfall, cerebellar ataksi, dystoni eller perifer nevropati. Atferden er enkelte ganger ... lett PUH, bør gjennomgå en nevroradiologisk undersøkelse. Epilepsi, ataksi eller dystoni er tilleggssymptomer som bør utredes med ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../svulster-i-sentralnervesystemet
  /
  ... økt intrakranialt trykk. Fokalt utløste symptomer Infratentoriale svulster Ataksi: trunkal ataksi (bredbent gange) pga vermis affeksjon (medulloblastom). ...
 8. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ndlingsanbefaling-ved-forgiftning
  /
  ... nikotinerge effektene. Sentralnervesystemet Uro, angst, forvirring, søvnløshet, hodepine, ataksi, kramper, muskelrykninger, somnolens, koma, dyspné, apné og respirasjonsdepresjon. ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../ataxia-telangiectasia-at
  /
  ... blitt mye eldre. Lungesvikt er vanlig dødsårsak. Referanser Ataxia Telangiectasia Mutation Database: http://chromium.liacs.nl/LOVD2/ ...
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../medfødt-immunsvikt
  /
  ... de blir smittet med EBV. Ataxia telangiectasia. Progressiv ataksi fra 1 ½ års alder, telangiektasier fra 4- ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · neste · siste