Ataksi Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. lvh
  -
  lvh.no/.../rusmidler_og_rusmiddelforgiftninger/etanol
  /
  ... grad av bevissthetsnedsettelse, fra søvnighet til koma. Kritikkløshet. Ataksi. Retardert og ukoordinert motorikk. Hypoglykemi, særlig hos barn ... grad av bevissthetsnedsettelse, fra søvnighet til koma. Kritikkløshet. Ataksi. Retardert og ukoordinert motorikk. Hypoglykemi, særlig hos barn ...
 2. lvh
  -
  lvh.no/.../oevre_luftveier/svelg_farynks/mononukleose
  /
  ... og luftveier. Miltruptur. Meningeoencefalitt. Guillain-Barrés syndrom. Cerebellær ataksi.
 3. lvh
  -
  lvh.no/.../oeye/symptomdiagnoser/dobbeltsyn
  /
  ... trykkøkning. Hodepine, kvalme, bevissthetsreduksjon. Multippel sklerose. Eventuelt også ataksi, sensibilitetsforstyrrelse, spastisitet, miksjonsforstyrrelse. Myasthenia gravis. Svakhet og trettbarhet ...
 4. lvh
  -
  lvh.no/.../transitorisk_iskemisk_atakk_tia
  /
  ... Mistenk også TIA ved svimmelhet i kombinasjon med ataksi, dobbeltsidig synsforstyrrelse, dobbeltsyn, droppatakk eller dysartri. Svimmelhet alene ...
 5. lvh
  -
  lvh.no/skader/termiske_skader/hypertermi
  /
  ... sentralnervøse symptomer, som synsforstyrrelser, forvirring, irritabilitet, bisarr atferd, ataksi eller generaliserte kramper. Kjernetemperatur >40 °C. Eventuelt takykardi, ...
 6. lvh
  -
  lvh.no/naar_det_haster/nedkjoeling_og_heteslag/nedkjoeling
  /
  ... hypotermi. Våken, skjelver. Kan utvikle apati, dårlig vurderingsevne, ataksi. Moderat hypotermi. Pasienten skjelver ikke, gradvis nedsatt bevissthet. ...
 7. lvh
  -
  lvh.no/naar_det_haster/nedkjoeling_og_heteslag/heteslag
  /
  ... smertestimuli? Ved heteslag ses redusert bevissthetsnivå, forvirring, irritabilitet, ataksi, generaliserte kramper eller koma. Expose/environment – eksponering og ...
 8. lvh
  -
  lvh.no/.../nervesystemet/intrakraniell_trykkstigning
  /
  ... Hodepine og kvalme, særlig om morgenen Personlighetsforandringer Urininkontinens Ataksi Hurtig trykkstigning: Hodepine, kvalme og oppkast Bevissthetsendring Vær ...
 9. lvh
  -
  lvh.no/.../nervesystemet/symptomdiagnoser/svimmelhet
  /
  ... medikamenter som kan gi døsighet, ekstrapyramidale bivirkninger eller ataksi. Medikamenter som påvirker det indre øret. Obs – aminoglykosider ( ...
 10. lvh
  -
  lvh.no/.../nervesystemet/symptomdiagnoser/hodepine
  /
  ... høy senkningsreaksjon ledsagende nevrologiske utfall, for eksempel pareser, afasi, ataksi, spastisitet, invertert plantarrefleks synstap Oppfølging ved fastlegen. Dersom ...
forrige · 1 · 2 · neste