Blødersykdom Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
  1. Frambu
    -
    www.frambu.no/...det-recessiv-tilstand-med-utviklingshemning
    /
    ... X-bundne, recessive tilstander som rød/grønn fargeblindhet, blødersykdom, Duchennes muskeldystrofi, Beckers muskeldystrofi, fragilt X-syndrom, Fabrys ...