Craniosynostosis or metopisk kraniosynostose Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../avvikende-hodeform
  /
  ... av en eller flere kraniale sømmer utvikles en kraniosynostose . Ved de tilstandene som særlig affiserer ansiktet er ... deformational posterior plagiocephaly», se figur. Vedr. kraniosynostoser En kraniosynostose er en vekstforstyrrelse som gir en for tidlig ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../11.2-medfødt-hypotyreose
  /
  ... Symptomer og funn kan være: Vekstretardasjon, prematuritet, mikrocefali, kraniosynostose (coronal og saggittal sutur), kramper, takykardi, struma, eksoftalmus, ...