Craniosynostosis or metopisk kraniosynostose Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
  1. helse-forgiftninger-felles
    -
    https://www.felleskatalogen.no/m/medisin/strensiq-alexion-603042
    /
    ... og selvbegrensende. Administrering skal avbrytes ved alvorlige reaksjoner. Kraniosynostose: Kan gi økt intrakranielt trykk. Regelmessig oppfølging (inkl. ...