Epidermolysis bullosa Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=2042
  /
  ... rapportert hos en seks år gammel jente med epidermolysis bullosa som hadde blitt behandlet med amitritylin 0,5- ... Taibjee SM, Ramani P et al. Lethal cardiomyopathy in epidermolysis bullosa associated with amitriptyline [kasusrapport]. Arch Dis Child 2005; ...
 2. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=2415
  /
  ... annet tre uker gammelt barn med smerter ved epidermolysis bullosa kunne gradvis seponere morfin etter oppstart med gabapentin ... part of multimodal analgesia in a newborn with epidermolysis bullosa. Paediatr Anaesth 2010; 20(10): 972-3. 14. ...
 3. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=725
  /
  ... JL, Vichinsky EP. Correction of the anemia of epidermolysis bullosa with intravenous iron and erythropoietin. J Pediatr 1998; ... JL, Vichinsky EP. Correction of the anemia of epidermolysis bullosa with intravenous iron and erythropoietin. J Pediatr 1998; ...
 4. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=1&S=878
  /
  ... amelogenesis imperfecta, eller kan skyldes sykdommer som hypoparatyroidisme, epidermolysis bullosa eller vise kromosomforstyrrelser. Fluorid og klortetracyklin er kjent ...
 5. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=1&S=1828
  /
  ... eller øredråper under graviditet. Ett av barna hadde epidermolysis bullosa (5). Homatropin er et atropinderivat (antikolinergika). Når det ...
 6. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=3770
  /
  ... med øregangatresi, tre med hypospadi og ett med epidermolysis bullosa, resten med små eller ubetydelige misdannelser) (2). Dette ...
 7. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=4414
  /
  ... med Downs syndrom og ventrikkelseptumdefekt, samt ett med epidermolysis bullosa. 32 av barna hadde lav fødselsevekt (3,7%) ...
 8. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=1971
  /
  ... deksametason i tidlig graviditet, ett av barna hadde epidermolysis bullosa (4). Norsk Legemiddelhåndbok beskriver at det ikke er ...
 9. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=782
  /
  ... åpen ductus arteriosus, to hadde hypospadi, ett hadde epidermolysis bullosa og ett hadde pes equinovarus. De øvrige barna ...
 10. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=1129
  /
  ... med øregangatresi, tre med hypospadi og ett med epidermolysis bullosa, resten med små eller ubetydelige misdannelser) (1). Dette ...