Factor vii Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=948
  /
  ... protein S, og økning i markører for fibrinolyse (faktor VII antigen, aktivert faktor VII og protrombinfragmentene 1 og 2). I tillegg er ...
 2. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=7693
  /
  ... antikoagulasjon med warfarin måles ofte gjennom påvirkning på faktor VII i extrinsic pathway, såkalt INR. Faktor VIII, som hemmes av seleksipag, inngår i intrinsic ...
 3. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=207
  /
  ... day 4 had no effect on prothrombin time, Factor VII suppression, or on the pharmacokinetics of warfarin (6). ...
 4. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=3482
  /
  ... fører til nedsatt aktivering av både fibrinogen og faktor VII (10). Det er imidlertid hevdet at tibolon har fordelaktige effekter når det gjelder det fibrinolytiske systemet sammenliknet ... observert en reduksjon av faktor VIIa, men det er sagt at denne effekten ...
 5. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=1&S=2
  /
  ... stor dose, noe som gir rask depresjon av faktor VII og protein C. Med visse unntak opptrer tilstanden ...
 6. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=1&S=1546
  /
  ... mmol/l (9,0%) sammenlignet med placebo. Videre var faktor VII-aktivitet økt med 12% etter avsluttet studie hos ...
 7. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=1&S=3596
  /
  ... senke tromboksan A(2) i platene eller senke faktor VII nivå (13). I Natural Medicines Comprehensive Database angis ...
 8. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=2&S=788
  /
  ... fettrike måltider kan øke den koagulerende aktiviteten til faktor VII, og dermed muligens indirekte svekke effekten av behandling ...
 9. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=22
  /
  ... i 8 uker hadde ingen effekt på plasmafibrinogen, faktor VII, plasminogen aktivator inhibitor eller full blod aggregasjon (8). ...
 10. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=60
  /
  ... pasienter er det vist fluktuasjoner i protrombintid og Faktor VII nivåer gjennom døgnet ved dosering en gang daglig ( ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · neste · siste