Gallegangsatresi Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...dte-og-morsmelk-assosiert-gulsott
  /
  ... avføringen – avfarget avføring skal føre til utredning for gallegangsatresi. Tegn på generell sykdom? Barn med morsmelk-assosiert ... Olavs Hospital (”Bilirubin gen-test”) [Allelet UGT1A1*28] Gallegangsatresi, extrahepatisk Utredning er avhengig av lokal utredningskapasitet, oftest ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../8-hyperbilir/8.4-prolongert
  /
  ... ALAT, GT (GT/ALAT-ratio > 1 ved ekstrahepatisk gallegangsatresi, varierende ved intrahepatisk problemer) TSH, FT4 Blodtype mor/ ... ekskresjon av bilirubin fra skadede leverceller (hepatocellulær skade) Gallegangsatresi Dette skal alltid først vurderes/utelukkes! Ofte relativt ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../malabsorpsjon
  /
  ... gastrisk funksjon Utilstrekkelig galletilførsel til tarm (for eksempel gallegangsatresi), Eksokrin pancreasinsufficiens (generell eller selektiv, se eget kapittel ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../gult-spedbarn-eldre
  /
  ... Man må utelukke/bekrefte kirurgisk korrigerbare tilstander : ekstrahepatisk gallegangsatresi, choledocus cyste. Best resultat ved tidlig kirurgi. Diagnostikk ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../kronisk-leversvikt
  /
  ... hos små barn er ofte forårsaket av ekstrahepatisk gallegangsatresi eller genetisk/metabolske sykdom. Hos eldre barn er ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../1.8-nukleærmedisinske
  /
  ... nesten fullstendig via gallen. Brukes ved mistanke om gallegangsatresi og mistanke om gallelekkasje etter levertransplantasjon. Pasienten må ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../levertransplantasjon
  /
  ... bedre prognose og livskvalitet Levertumores Vanligste årsaker: Ekstrahepatisk gallegangsatresi Metabolske/genetiske leversykdommer Tumores Autoimmune leversykdommer Vaskulære malformasjoner ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../4-infeksjoner/4.9-neonatal
  /
  ... ikterus (se egen prosedyre). En forutsetter alltid at gallegangsatresi er ekskludert! Etiologi : 20 % infeksiøse, 15 % metabolske, 10 % ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../osofagusvaricer
  /
  ... hypertensjon kan være cirrhotisk lever (f.eks. ekstrahepatisk gallegangsatresi, cystisk fibrose, alfa-1-antitrypsinmangel) eller årsak uten ...
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../7-hematologi/7.8-vitamin-k
  /
  ... breastfed infants: lessons from the Dutch and Danish biliary atresia registries. Pediatrics. 2008;121: e857-63