Genodermatoses or "palmoplantar keratoderma" or hyperkeratose Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../medikamentell-behandling
  /
  ... Bivikninger: Vanlige bivirkninger med BRAF-hemmere er artralgi, hyperkeratose, papillomer, forlenget QT-intervall, økt fotosensitivitet (særlig vemurafenib), ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../histologi
  /
  ... Differensiert VIN: Karakterisert ved: Basal celleatypi Differensiering Ofte hyperkeratose Immunhistokjemisk farging med p53 kan være nyttig. Proliferasjonsmarkør ...